Turizmin Bütün Paydaşlarına Dair Haberler...

Türkiye’nin sağlık turizminde ilk Ar-Ge başvurusu yapıldı

0

İhracatı Geliştirme Merkezi( İGEME) sağlık turizminin ilk Ar-Ge başvurusunu gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu girişim ile Türk sağlık sektörünün dönüşümü yakalaması ve çağa ayak uydurması hedefleniyor.

Sağlıkta Yenilikçi Yaklaşım

Sağlık sektöründe girilen yeni dönemle birlikte sektör eskisinden daha farklı daha yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyuyor. Sağlık sektörünü bünyesinde barındıran ekosistemin etkin ve inavasyona uygun bir hale getirilmesi için hedeflenen ürün ve hizmetlerde disiplinler arası çalışılması zorunluluk haline geldi. İGEME’nin yapmış olduğu Ar-Ge merkezi başvuru ile Türk sağlık turizmine örnek olacak bir çalışma gerçekleşmiş oldu.

Başvurunun ardından kurulacak olan Ar-Ge merkezi idari alanda hastane özelinde hastaya verilen hizmetlerin etkinliği ve kalitesi arttırılması hedeflenirken diğer yandan bu alanda sorunların belirlenip kısa süre içerisinde çözümün üretilmesi hedefleniyor. Tıbbı Ar-Ge çalışmaları ise doğrudan teşhis ve tedaviye yönelik yapılan araştırmalar sonucunda araştırmaların doğrudan kliniklere yansıtılması amaçlanıyor.

Hedefler neler olacak?

Sağlık Turizminde Dijital Dönüşüm Başlayacak

Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından kurulacak olan Ar-Ge merkezleri ile;

Sağlık turizminde dijital reklam mecralarının kullanılmasına,

Yurtdışıda  da ki hedef Pazar analizlerinin bilimsel temelli yapılmasına,

Pazar araştırma ve hedef coğrafyalarda talep edilen sağlık hizmetlerinin branş, maliyet ve süreçlerinin tespitine,

Tedavi proseslerinin ve tıbbi uygulamaların malpraktise uygun biçimde hazırlanmış,

Sağlık hizmeti ve tedavi uygulama biçiminde denklik sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik verinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Ar-Ge merkezleri ile sağlık Turizminin en önemli gelir kapılarından biri olan uluslar arası sigorta şirketlerinin Türkiye’de karşıladığı tedavi ve miktarlarının tespit edilerek provizyon, epikriz, proterma süreçlerine yönelik bir Türkiye yazılımı geliştirilmesi ve hastane ile acentelerimizin somut bilgi ve çözüm elde etmesine ön ayak olmanın önü açılmış olacak.

Aynı zamanda kişisel verilerin korunması çerçevesinde verinin depolanması verinin işlenmesi ve verinin tedavi süreçleri açısından efektif hale getirilerek sağlık turistinin ve zaman planının doğru şekilde planlanacağı bir sistem kurulması amaçlanmaktadır.

Diğer yandan kurulacak olan Ar-Ge merkezi ile Türkiye’de ilk kez hedef sağlık turizmi paydaşları ülkede ki paydaşların (acente, sigorta şirketleri, sivil toplum kuruluşları, sağlık turizmi acenteleri, turizm acenteleri, danışmanlık şirketleri, doktorlar) veri tabanına ve bu paydaşlarla ilgili iletişim ve hizmetlerin veri tabanına sahip olacaklardır.

Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip olan Ar-Ge merkezinin başvurusu ile başlayan çalışmaların ilerleyen dönemlerde de hız kesmeden devam etmesi planlanıyor.

İGEME CEO’su Murat IŞIK başvuru onayından sonra kurulacak olan Ar-Ge merkezleri ile ilgili olarak; ‘’Sağlık sektöründe inavasyon çalışmalarına hız kazandırmak adına Türkiye’nin ilk sağlık Ar-Ge merkezi başvurusunu gerçekleştirdik. Bu başvurunun devamında Ar-Ge merkezimizin gerekli izinleri alıp kurulmasının ardından Türk sağlık turizmi hakkettiği konuma bir adım daha yaklaşmış olacak. Amacımız bu başvurunun herkese örnek olması ve ilerleyen dönemlerde bu tarz yenilikçi girişimlerin tüm ülkeye yayılması.’’ İfadeleriyle görüşlerini dile getirdi.

Bir önceki yazımız olan KUDAKA'dan bölge turizmine yatırım desteği başlıklı yazımızı da okumanızı öneririz.

Skorumuz

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.