Turizmin Bütün Paydaşlarına Dair Haberler...

Rehber Odalarında Genel Kurula Doğru…

0

Profesyonel Turist Rehberlerinin bugünlerde gündemi Genel Kurul.  Toplam 13 Rehber Odası’nda Kasım ve Aralık ayında yapılacak genel kurul ve seçimle yeni oda yönetimleri belli olacak. 

Yakaşık 10 bin civarında olan turist rehberinin oy kullanıp katılacağı oda seçimleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri Profesyonel Turist Rehberi Sami Yılmaz sayfasında yazdı…

Sami Yılmaz

Oda Seçimleri nasıl yapılır ve nelere dikkat edilmeli?

Gündem konularına geçmeden önce, tüm meslektaşlarımıza, 2022 yılı çalışma kartları için başvuru süresinin içinde bulunduğumuz Kasım ayı sonuna kadar olduğunu önemle hatırlatıyoruz.
Kasım ve Aralık aylarında 13 Rehber Odası’nda gerçekleştirilecek seçimlerde en az 6 aydır Oda’ya üye olan tüm eylemli meslektaşlarımızın aday olma ve oy kullanma hakkı vardır. Gerek Meslek Kanunu, gerek Meslek Yönetmeliği gerekse bağlı bulunduğumuz Odaların duyurularında rastladığımız “Genel Kurul” ifadesi, seçimle belirlenmiş herhangi bir kurul olmayıp, en az altı aydır Oda’ya üye ve eylemli turist rehberlerini kapsamaktadır; yani altı aydır veya daha uzun süredir bir Oda’ya bağlı eylemli turist rehberleri o Oda’nın Genel Kurulu’nu oluşturur. Genel Kurul’da yer alacak meslektaşlarımızın listesi seçimlerden en az bir hafta önce elektronik ortamda ve ilgili Oda’da asılı olarak yayınlanacak, seçim günü de liste halinde seçim salonunda bulunacaktır.
Seçim gününde Divan Kurulu oluşturulacak ve adaylık başvuruları bu esnada yapılacaktır. Adaylık başvurusu ancak kişinin kendi beyanıyla olacaktır.

Dört maddede adaylık ve oylama söz konusu…

– Oda Başkanlığı
– Oda Yönetim Kurulu üyeliği
– Oda Denetim Kurulu üyeliği
– Delegelik
 Yukarıdaki maddelerden ilk üçü ilgili Rehber Odası’nı temsil etmekte, dördüncüsü yani delegeler ise, TUREB Genel Kurulu’nu oluşturmaktadır. Delegeler bağlı bulundukları Oda’nın kurullarını değil, o Oda’ya bağlı rehberleri temsil ederler ve Şubat veya Mart ayında yapılacak TUREB seçimlerinde TUREB’in Başkanını ve Genel Kurul, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini seçerler. Buna ek olarak Delegelerin daha aktif hale gelmesi, hem Odaların hem de Birliğin delegelerle düzenli toplantılar yapması, buluşma katılımcılarımızın ortak arzusudur.

Adaylık başvuruları tamamlandıktan sonra tüm adayların isimleri alfabetik sırayla listeye yazılacaktır.

Oylamada dikkat edeceğimiz nokta, üye sayısından fazla seçenek işaretlememektir. Yani, Yönetim Kurulu beş üyeden oluşuyorsa, adaylar arasında altıncı kişiyi işaretlediğimiz durumda, oyumuz geçersiz olacaktır. Oylama sonucunda eşit oy alan adaylar arasında ise kura çekilecektir.
Bazı Odalar için tarih henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, hepimizin bildiği gibi her bir Oda’nın seçimleri için birer hafta arayla iki tarih görülmektedir. İlk tarihte Oda Genel Kurulu’nun salt çoğunluğunun (yani altı aydır Oda’ya üye ve eylemli rehber sayısının yarısından bir fazlası) hazır bulunması şartı aranmakta, bunun sağlanamaması halinde, çoğunluk şartı aranmadan ikinci tarihte Oda seçimlerinin yapılması öngörülmektedir. Bu açıdan hareketle, az üyeye sahip Odaların seçimlerinin belirtilen ilk tarihte, çok üyeye sahip Odaların seçimlerinin ise ikinci tarihte yapılacağı tahmin edilmektedir. Yine de tüm meslektaşlarımıza, seçme ve seçilme haklarını tehlikeye atmamak adına, bağlı bulundukları Oda seçimleri için her iki tarihte de hazır bulunmalarını öneriyoruz.
Seçim günü, oylamaya geçmeden önce, ilgili Oda Yönetim Kurulu’nun yıllık bilanço, faaliyet raporu ve tahmini bütçesi okunacak ve ibraya sunulacaktır. Buna ek olarak, Oda Denetim Kurulu da seçim tarihinden en az bir hafta önce denetim raporunu Oda üyelerine sunacak, aynı rapor seçim günü de oylamadan önce okunacak ve ibraya sunulacaktır.
İbra, seçme ve seçilme hakkına sahip bulunan tüm Oda üyesi meslektaşlarımıza açıktır. Bağlı bulundukları Oda’nın Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet raporlarını dinlemek ve ibra aşamasında söz sahibi olmak isteyen meslektaşlarımızın seçim salonuna erken saatte gelmeleri gerekmektedir.

İbra, kelime anlamı itibariyle, “aklamak” demektir.

Raporlar okunduktan sonra, hazır bulunan Oda üyelerinin oylarıyla Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu ibra edilebilir (aklanır) ya da ibra edilmeyebilir (aklanmaz). İbra etme de etmeme de keyfi tutumlar neticesi değil, geçerli mazerete dayanarak yapılabilir. Kurullardan herhangi birinin (veya her ikisinin) ibra edilmemesi halinde, ne yapılacağına dair de bir karar alınır.”

Bir önceki yazımız olan TUREB rehberlere yönelik tarih turizmi eğitimi gerçekleştirdi başlıklı yazımızı da okumanızı öneririz.

Skorumuz

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.