Turizmin Bütün Paydaşlarına Dair Haberler...

Turizm Otobüsleri Tam Kapasiteye Döndü…

0

İçişleri Bakanlığı, B1, B2, D1, D2 ve D4 belgeli araçlarla yolcu taşımacılığındaki sınırlamanın kaldırıldığını duyurdu. Bu haberin dün duyulmasından sonra acentalar hemen tur programlarını güncellemeye başladı bile…

TURİZMDE HAREKETLENMEYE HEMEN ETKİ YAPTI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeyle, B1, B2, D1, D2 ve D4 belgeli araçlarla yapılan yolcu taşımacılığındaki sınırlama kaldırıldı. Genelgeyle ayrıca, çok yüksek riskli iller hariç olmak üzere, terminal ve garlardaki yeme-içme makanlarının normal çalışma saatlerine dönmelerine izin verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge şu şekilde:

”Koronavirüs (Covid­19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.

Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla;

1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesi,

2. Çok yüksek risk grubunda bulunan illerimiz hariç olmak üzere terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid-19 SalgınYönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla ilgi (c) ve (d) Genelgelerimizle getirilen açılış­-kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermeleri,

Gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe UmumiHıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması ve alınan kararlara uymayanlara Umumi HıfzıssıhhaKanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.”

Bir önceki İngiltere-Türkiye arasında uçuşlar nasıl yapılıyor? başlıklı yazımızda Düzenleme, Gelen ve Gün hakkında bilgiler verilmektedir.

Skorumuz

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.