Turizmin Bütün Paydaşlarına Dair Haberler...

Çanakkale’de Alan Kılavuzları Tekrar Yasalaştı. Turist Rehberleri Tepkili!

0

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan 12 maddelik torba yasa teklifinin 9-10 maddelerine göre Alan Kılavuzları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nda yasal olarak görev yapmaları sağlanacak.

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan 12 maddelik torba yasa teklifinin 9-10 maddelerine göre Alan Kılavuzları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nda yasal olarak görev yapmaları sağlanacak. TUREB Yönetimi , 13 Rehber Odası  ve rehberlerin tamamı düzenlemeye tepkili…

Sosyal medyada 13 Rehber odasının logosu ile  “ALAN KILAVUZLUĞUNA HAYIR” imzalı duyuru yayınlayan TUREB Yönetimi konu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“Alan Kılavuzluğu ile ilgili verdikleri hukuki mücadelenin İzmir, Çanakkale İdari mahkemelerinin ardından Danıştay kararıyla lehimize sonuçlanmıştır. İlgili kararın ardından  çok kısa bir süre geçmesine rağmen bu konu yeniden gündeme getirilmiştir. Şu bilinmelidir ki, böyle yüce bir görevi sürdürebilmek için ne kadar uzun süre  mücadele etmemiz gerekirse edeceğiz.

Böyle bir konunun gündeme getirilmesi, ülkemizin en seçkin üniversitelerinde yıllarca eğitim almış, kendini daha da geliştirebilmek için sürekli çaba sarf eden meslek grubumuza yapılan açık bir haksızlıktır.  Savunmada belirtilen ” zaten alan kılavuzları anlatım yapmıyor” söylemi şayet gerçekse, şimdi neden alan kılavuzlarının anlatım yapabilmesi için yasa çıkarılması çabası güdülmektedir.

11 bin turist rehberi olarak Türk Milletinin yüce destanı Çanakkale’yi anlatmak için her an hazır olduğumuz unutulmamalıdır. Yüce milletimizin temsilcilerinin ilgili hususu tekrar gözden geçirmesini ve yasa teklifinin maddeleri arasından çıkarılmasını talep etmekteyiz.”

TORBA YASA’DAKİ ALAN KILAVUZLUĞU İLE İLGİLİ MADDELER

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve 21 milletvekilinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 9-10. Maddelerinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımdası Tarihi Alanında alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmelerine dair maddeler:

Madde 9- 6546 sayılı kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

19.6 2014 tarih ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanunun2 maddesinin 1.fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:

1-d) Alan Kılavuzu: Tarihi Alan Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Başkanlıkça düzenlenen kurs ve sınav sonucunda başarılı olan ve yetkilendirilen, ziyaretçilere Tarihi Alan ve Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgi veren Gerçek kişiyi”

Madde 10- 6546 sayılı kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

EK MADDE 1- Tarihi alan sınırları dahilinde, ziyaretçi yönetiminin sağlanması amacı ile ziyaretçilere verilecek bilgilendirme hizmeti, alan kılavuzları veya 7/6 2012 tarihli 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 2.maddesinin 1.fıkrasının (h) bendinde tanımlanan turist rehberleri tarafından verilir.

2)14.9.1972 tarihli 1618 sayılı Seyahat acentaları ve seyahat acentaları Birliği Kanunu gereğince turist rehberi bulundurulmasının zorunlu olduğu hallerde Tarihi alanda turist rehberi yerine alan kılavuzu da görevlendirilebilir.

Bir önceki Antalya'da falezleri ışıklandırma projesi beğenilmedi başlıklı yazımızda Antalya, Canlı ve Falez hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.